1 2 3 4

MM Optik Praha 1 Varilux E design Oční optika Multifokály Multifokální brýle Essilor poradenství akce sleva

Přirozené  a příjemné vidění ve všech směrech při veškerých činnostech i ve složitých světelných podmínkách

V provedení

Individuální progresivní brýlová čočka, která umožňuje, začínajícím presbyopům s nízkou a střední ametropií, přirozené zaostření na různé vzdálenosti.

Multifokální brýlová čočka má pro všechny pohledové směry široké zorné pole. 

 

       Nutnost - měření individuálních parametrů na  zařízení

Individuální multifokální brýlová čočka vyrobená technologii Free-Form, která plně zohledňuje hodnoty brýlové korekce, parametry nositele brýlí a brýlové obruby.

Příjemná a rychlá adaptace na tyto multifokální brýlové čočky i u  prvonositele multifokálních brýlí.

 
 

Multifokální brýlová čočka vyrobená technologii Free-Form, která plně zohledňuje  hodnoty brýlové korekce nositele brýlí.

Příjemná adaptace na tyto multifokální brýlové čočky i u  prvonositele multifokálních brýlí.

     

 
 
 
• Výzkum, který probíhal v souvislosti s vývojem  sedmé generace multifokálních brýlových skel Varilux - Varilux S series - zcela jasně potvrdil, že plovoucí efekt a šíře zorného pole hrají klíčovou roli ve schopnosti presbyopů přizpůsobit se multifokálním brýlovým čočkám.

Téměř 90% nositelů multifokálních brýlí poukázalo na skutečnost, že výrazné snížení plovoucího efektu značně zkracuje délku adaptace nositele multifokální korekční pomůcky na danou multifokální brýlovou čočku.

Výsledky tohoto výzkumu ovlivnily i vývoj multifokálních brýlových skel pro začínající presbyopy - Varilux e series.

 

Swim control technology (SWM) - výpočet progresivních lámavých ploch vychází z poznatků při aplikaci technologie Nanoptix a technologie W.A.V.E. 2.0.

Swim control technology dokáže uživatelům se slabou a nízkou ametropií ( dioptrie na dálku max. ± 5,0 Dpt. ), s addicí do 1,75 Dpt. nabídnout přirozené a příjemné dívání s výrazně omezeným plovoucím efektem, s výrazně omezeným borcením linií v periferii brýlové čočky a optimální šíří zorného pole pro všechny vzdálenosti. 

Výsledkem je velmi komfortní multifokální brýlová čočka, za příznivou cenu. Swim control technology eliminuje až o 50% plovoucí efekt. 

Eyecode – souřadnice otočného bodu oka (optického středu oka)

Eyecode se měří zařízením Visioffice.

Poloha otočného bodu oka je jedinečná a ryze individuální hodnota. Brýlová skla, do jejichž výpočtu se zahrne hodnota eyecodu nositele, vytvoří s okem optimální soustavu, v níž jsou minimalizovány možnosti vzniku chyb ve zobrazení.

Výsledkem je vynikající vidění bez zvýšené námahy očí.

DDV Technology - Dual Digital Vision 

Free-Form multifokální brýlové čočky s technologií DDV mají  progresivní design rozložený na obě optické plochy.

Pro opětovné přehrání videa klikněte pravým tlačítkem myši na video, oběví se nabídka

Při výpočtu progresivních ploch brýlové čočky se zohledňují nejen dioptrické hodnoty nositele, ale i vzájemná interakce obou plně funkčních progresivních ploch brýlové multifokální čočky. 

Multifokální brýlové čočky většiny výrobců, vyrobené Free-Form technologií mají jen jednu progresivní plochu, která je umístěna buď na přední straně brýlové čočky nebo na zadní straně brýlové čočky.

 

DDV Technology - dvě progresivní lámavé plochy jsou vždy víc než jedna!

Výsledkem je značně široká oblast pro pohled do dálky a značně širší oblasti pro pohled na blízko a střední vzdálenost

W.A.V.E. 2.0 -  Wavefront  Advanced  Vision Enhancement  

Technologie pokročilého zlepšení vidění pomocí vlnoploch

Zobrazovací vlastnosti brýlové čočky jsou značně ovlivněny průměrem zornice, který se mění v závislosti na světelných podmínkách.

Brýlová čočka optimalizovaná technologií W.A.V.E. nemění své optické vlastnosti v závislosti na měnící se velikosti zornice.

Výsledkem je vidění s vysokým rozlišením v jakýchkoli světelných podmínkách.

 

Head & Frame Parameters – individuální parametry nositele brýlové obruby a parametry brýlové obruby, které se měří  zařízením Visioffice

Změření těchto všech parametrů  je důležité pro výpočet a výrobu individuálních multifokálních skel, kdy se parametry stanovené na základě vyhodnocení přesně stanoveného  statistického souboru nositelů nahradí reálnými parametry daného nositele multifokální korekční pomůcky.

Výsledkem jsou individuální multifokální brýlová skla, která plně zohledňují individualitu nositele.

Multifokální brýlová skla vyrobená přímo na míru daného nositele.

 
 se vyrábí z materiálů: 
se vyrábí v provedení:
Čirá brýlová čočka Samozabarvovací brýlová čočka
Polarizační zabarvená brýlová čočka  XPERIO Zabarvená brýlová čočka
se vyrábí s povrchovými úpravami:
Optifog  &  Optifog SUN  Crizal Prevencia    Crizal UV  &  Crizal SUN

 

 

Otvírací doba

  • Pondělí - Pátek 
  • 10:00 - 19:00
  • Sobota - na objednání 
  • 14:00 - 18:00

Kontakt

Tel.:  +420 222 329 735
Mobil: +420 777 645 764

 

email: mmoptik@centrum.cz 

Majitel

Marianna Malcová

IČO: 458 76 886

Sídlo firmy

Chobotská 1728

250 01 Brandýs nad Labem-

Stará Boleslav

^