1 2 3 4

MM Optik Praha 1 xperio polarizační brýlová čočka oční optika multifokály multifokální brýle poradenství akce sleva

 

Polarizační zabarvená jednoohnisková a multifokální brýlová dioptrická skla s úpravou Crizal UV  - zabarvení kategorie 2 a 3

 

  

Světlo je příčné elektromagnetické vlnění, u kterého se směr vektoru elektromagnetického pole E nahodile mění. 

Vektor intenzity elektromagnetického pole E je vždy kolmý na směr, kterým se světlo ( paprsek p ) šíří.

( Obrázek 1 )

 

Polarizované - monochromatické světlo je také příčné elektromagnetické vlnění. Vektor intenzity elektromagnetického pole E u polarizovaného světla kmitá jen v jednom směru - v jedné rovině.

( Obrázek 2 )

  

Polarizace světla odrazem

Dopadá li přirozené, nepolarizované světlo na jakoukoli horizontální rovinu, polarizuje se minimálně část světla tak, že  v části odraženého světla kmitá vektor elektromagnetického pole  E kolmo k rovině dopadu

Rovina dopadu je vymezena dopadajícím paprskem p a kolmicí dopadu, která svírá s paprskem p úhel dopadu α.

Na velikosti úhlu dopadu α závisí, je li polarizace světla částečná nebo úplná. K úplné polarizaci světla dojde jen tehdy, svírá li dopadající paprsek s kolmicí dopadu polarizační úhel.

 

Horizontálně polarizované světlo způsobuje oslnění, snižuje jas a kontrast obrazu. Odfiltrováním horizontálně polarizované složky světla polarizačním filtrem, který je součástí všech polarizačních brýlových skel, získáme jasný a kontrastní obraz.

 

 

Rozdělení brýlových čoček do kategorií zabarvení je definováno CE normami.

Otvírací doba

  • Pondělí - Pátek 
  • 10:00 - 19:00
  • Sobota - na objednání 
  • 14:00 - 18:00

Kontakt

Tel.:  +420 222 329 735
Mobil: +420 777 645 764

 

email: mmoptik@centrum.cz 

Majitel

Marianna Malcová

IČO: 458 76 886

Sídlo firmy

Chobotská 1728

250 01 Brandýs nad Labem-

Stará Boleslav

^