1 2 3 4

MM Optik Praha 1 Varilux Roadpilot brýle pro řidiče Oční optika Praha Multifokální brýle poradenství akce sleva

  má velmi široké zorné pole do dálky a na střední vzdálenosti.

Tato multifokální brýlová čočka se vyznačuje velkou stabilitou obrazu v periferii, bez plovoucího efektu a deformace linií.

 

Víceohnosková čočka, jejíž koncepce plně akceptuje potřeby všech profesí, které při vykonávání pracovních i volnočasových činností potřebují mít dokonalé a stabilní zorné pole na dálku bez plovoucího efektu a jiných rušivých momenrů v periferii brýlového skla a značně široké a stabilní zorné pole s dostatečnou hloubkou ostrosti na střední vzdálenosti.

 
Víceohnisková brýlová čočka určená pro celodenní nošení
Zabarvení 12% do hněda, pro zvýšení jasu a kontrastu
( kategorie zabarvení - 0; propustnost 88% )

 

 
Víceohnisková sluneční polarizovaná brýlová čočka
Zabarvení 75% do hněda s úpravou Back-Side
( kategorie zabarvení - 2; propustnost 25% )

 

 

Světlo je příčné elektromagnetické vlnění, u kterého se směr vektoru elektromagnetického pole E nahodile mění. 

Vektor intenzity elektromagnetického pole E je vždy kolmý na směr, kterým se světlo ( paprsek p ) šíří.

( Obrázek 1 )

 

Polarizované ( monochromatické ) světlo   je také příčné elektromagnetické vlnění, vektor elektromagnetického pole E u tohoto světla kmitá jen v jednom směru.

( Obrázek 2 )

 

 

Polarizace světla odrazem

Dopadá li přirozené, nepolarizované světlo na jakoukoli horizontální rovinu, polarizuje se minimálně část světla tak, že  v části odraženého světla kmitá vektor elektromagnetického pole   E kolmo  k rovině dopadu. ( rovina dopadu je vymezena dopadajícím paprskem p a kolmicí dopadu, která svírá s paprskem p úhel dopadu α).

Na velikosti úhlu dopadu α závisí, je li polarizace světla částečná nebo úplná. K úplné polarizaci světla dojde jen tehdy, svírá li dopadající paprsek s kolmicí dopadu polarizační úhel.

 

Horizontálně polarizované světlo způsobuje oslnění, snižuje jas a kontrast obrazu. Odfiltrováním horizontálně polarizované složky světla polarizačním filtrem, který je součástí všech polarizačních brýlových skel, získáme jasný a kontrastní obraz.

 

Tabulka CE norem zabarvení brýlových čoček

 

Otvírací doba

  • Pondělí - Pátek 
  • 10:00 - 19:00
  • Sobota - na objednání 
  • 14:00 - 18:00

Kontakt

Tel.:  +420 222 329 735
Mobil: +420 777 645 764

 

email: mmoptik@centrum.cz 

Majitel

Marianna Malcová

IČO: 458 76 886

Sídlo firmy

Chobotská 1728

250 01 Brandýs nad Labem-

Stará Boleslav

^