1 2 3 4

MM Optik Praha 1 Varilux S series Oční optika Essilor Multifokální brýle poradenství akce sleva

Varilux X Series 
          
  Přirozené, komfortní a dynamické vidění na všechny vzdálenosti, ve všech prostředích i ve složitých světelných podmínkách

 

   

Plně individuální progresivní brýlová čočka, která umožňuje presbyopům přirozené zaostření na různé vzdálenosti s velmi širokým zorným polem,  s vyváženým binokulárním viděním bez  plovoucího efektu a borcení obrazu v periferii skla

 

       Nutnost - měření individuálních parametrů na  zařízení 

Individuální multifokální brýlová čočka vyrobená technologii Free-Form, která plně zohledňuje hodnoty brýlové korekce, parametry nositele brýlí a brýlové obruby, ale i fyziologické parametry, včetně individuálních návyků nositele.

Velmi příjemná, snadná a rychlá adaptace na tyto multifokální brýlové čočky i u prvonositele multifokálních brýlí.

 

Individuální multifokální brýlová čočka vyrobená technologii Free-Form, která plně zohledňuje  hodnoty brýlové korekce, parametry nositele brýlí a brýlové obruby.

Velmi příjemná, snadná a rychlá adaptace na tyto multifokální brýlové čočky i u prvonositele multifokálních brýlí.

 

Multifokální brýlová čočka vyrobená technologii Free-Form, která plně zohledňuje  hodnoty brýlové korekce nositele brýlí.

Příjemná a snadná adaptace na tyto multifokální brýlové čočky i u prvonositele multifokálních brýlí.

 

• Výzkum, který probíhal v souvislosti s vývojem  sedmé generace multifokálních brýlových skel Varilux - Varilux S series - zcela jasně potvrdil, že plovoucí efekt a šíře zorného pole hrají klíčovou roli ve schopnosti presbyopů přizpůsobit se multifokálním brýlovým čočkám

Téměř 90% nositelů multifokálních brýlí poukázalo na skutečnost, že výrazné snížení plovoucího efektu značně zkracuje délku adaptace nositele multifokální korekční pomůcky na danou multifokální brýlovou čočku

Nanoptix - multifokální brýlové sklo, linie Varilux S series, se rozdělí na tisíce malých světlovodů. 

U světlovodu je  optimalizována jeho vstupní i výstupní plocha v závislosti na délce světlovodu, která je daná optickou mohutnosti té části brýlového skla, jíž je daný světlovod součástí. Jednotlivé světlovody jsou spojeny v brýlovou čočku, která koriguje vadu nositele, aniž by se vytvářel plovoucí efekt a borcení obrazu v periferiích. 

Výsledkem je rovnováha při pohybu.

Technologie nanoptix snižuje plovoucí až o 90%.

SynchronEyes - zohledňuje fyziologickou jedinečnost očí nositele s důrazem na binokulární vidění v závislosti na hodnotách korekce nositele multifokální čočky.

SynchronEyes - bere v úvahu rozdílnou korekci na pravém a levém oku nositele a rozdíly v obrazech, které jsou dány průchodem pohledové osy přes konkrétní plochu pravého a levého dioptrického skla.  

SynchronEyes  -    zohledňuje   poznatky   získané při  vývoji  a aplikaci technologie W.A.V.E.

Výsledkem je širšroké zorné pole při pohledu na všechny vzdálenosti a vidění s vysokým rozlišením za všech světelných podmínek.

4D Technology  při výpočtu optických ploch multifokálních skel Varilux top produktu linie Varilux S series – se berou v úvahu fyziologické parametry nositele multifokální korekční pomůcky - dominantní oko a pohledové návyky nositele multifokálních brýlí.

4D Technology   nadefinuje pro každé oko optimální lámavé plochy, které zohledňují vliv dominantního oka při vyváženém binokulárním vidění, přičenž respektuje jeho určující roli pro prostorové vidění. Dále se při výpočtu optických progresivních ploch zohlední pohledové zvyklosti nositele multifokálních brýlí.

           Výsledkem je přirozené reflexní vidění.

Eyecode – souřadnice otočného bodu oka (optického středu oka)

Eyecode se měří zařízením Visioffice.

Poloha otočného bodu oka je jedinečná a ryze individuální hodnota. Brýlová skla, do jejichž výpočtu se zahrne hodnota eyecodu nositele, vytvoří s okem optimální soustavu, v níž jsou minimalizovány možnosti vzniku chyb ve zobrazení.

Výsledkem je vynikající vidění bez zvýšené námahy očí.

W.A.V.E. 2.0 - Wavefront Advanced Vision Enhancement 

Technologie pokročilého zlepšení vidění pomocí vlnoploch.

Zobrazovací vlastnosti brýlové čočky jsou značně ovlivněny průměrem zornice, který se mění v závislosti na světelných podmínkách.

Brýlová čočka optimalizovaná technologií W.A.V.E. nemění své optické vlastnosti v závislosti na měnící se velikosti zornice.

Výsledkem je vidění s vysokým rozlišením v jakýchkoli světelných podmínkách.

 

DDV Technology - Dual Digital Vision 

 
  Pro opětovné přehrání videa klikněte  pravou myší na video, otevře se nabídka

Free-Form multifokální brýlové čočky s technologií DDV mají  progresivní design rozložený na obě optické plochy.

Při výpočtu progresivních lámavých ploch se zohledňují nejen dioptrické hodnoty nositele, ale i vzájemná interakce obou plně funkčních progresivních optických ploch. 

Multifokální brýlové čočky většiny výrobců, vyrobené Free-Form technologií mají jen jednu progresivní plochu, která je umístěna buď na přední straně brýlové čočky nebo na zadní straně brýlové čočky.

DDV Technology - dvě progresivní lámavé plochy jsou vždy víc než jedna!

Výsledkem je značně široká oblast pro pohled do dálky a značně širší oblasti pro pohled na blízko a střední vzdálenost.

Head & Frame Parameters – individuální parametry nositele brýlové obruby, včetně fyziologických parametrů a parametry brýlové obruby, které se měří  zařízením Visioffice

Změření těchto parametrů  je nutné pro výpočet a následnou výrobu individuálních multifokálních skel, kdy se parametry stanovené na základě vyhodnocení přesně stanoveného  statistického souboru nositelů nahradí reálnými parametry daného nositele multifokální korekční pomůcky.

Výsledkem jsou individuální multifokální brýlová skla, která plně zohledňují individualitu nositele.

Multifokální brýlové čočky vyrobené přímo na míru daného nositele.

 
  se vyrábí z materiálů: 
  se vyrábí v provedení: 
 Čirá brýlová čočka Samozabarvovací brýlová čočka  Polarizační zabarvená brýlová čočka XPERIO  Zabarvená brýlová čočka
  se vyrábí s povrchivými úpravami: 
Optifog  &  Optifog SUN Crizal Prevencia  Critzal UV  &  Crizal UV SUN

 

 

Otvírací doba

  • Pondělí - Pátek 
  • 10:00 - 19:00
  • Sobota - na objednání 
  • 14:00 - 18:00

Kontakt

Tel.:  +420 222 329 735
Mobil: +420 777 645 764

 

email: mmoptik@centrum.cz 

Majitel

Marianna Malcová

IČO: 458 76 886

Sídlo firmy

Chobotská 1728

250 01 Brandýs nad Labem-

Stará Boleslav

^