1 2 3 4

VPMD

VPMD

Věkem podmíněná makulární degenerace se vyskytuje ve dvou formách: suché (atrofické) a vlhké (exsudativní) podobě. Ačkoli suchou formou trpí zhruba 85 – 90 % nemocných VPMD, vlhká forma je nebezpečnější, protože v 90 % případů má za následek závažnou ztrátu zraku.

 

DVĚ FORMY VPMD

VLHKÁ FORMA
 • vyskytuje se u 10 – 15 % pacientů s VPMD, může se ovšem postupně vyvinout i ze suché formy
 • její průběh je velmi rychlý – k rapidnímu zhoršení dochází v průběhu několika týdnů a k praktické slepotě již během pár měsíců
 • příznakem vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace je zprohýbané vidění – linie a nebo obličeje člověk vidí vlnité, zprohýbané
 • při podezření na tuto formu je nutné velmi rychle vyhledat očního lékaře
 • na rozdíl od suché formy existuje možnost léčby, která je v současné době zaměřená na potlačení růstu novotvořených cév – tzv. anti–VEGF terapie
 • příčinou je prorůstání novotvořených cév pod sítnici, tyto cévy následně způsobují prosakování krve do sítnice, otok sítnice, a konečně i vznik jizvy ve tvaru koláče

Pohled zdravým zrakem

Vlhká forma makulární degenerace

 

SUCHÁ FORMA
 • vyskytuje se u 85 – 90 % pacientů nemocných věkem podmíněnou makulární degenerací
 • průběh je velmi pozvolný v horizontu několika let, zrak se postupně zhoršuje, až může dojít i k celkovému výpadku zorného pole při velmi pokročilé fázi nemoci
 • první příznaky jsou rozmazané vidění, zhoršené vidění za tmy nebo za soumraku, zhoršení možnosti čtení nebo zaostření na jeden objekt
 • příčinou je zánik pigmentových buněk a buněk citlivých na světlo
 • na suchou formu VPMD bohužel neexistuje funkční léčba

Pohled zdravým zrakem

Suchá forma makulární degenerace

Otvírací doba

 • Pondělí - Pátek 
 • 10:00 - 19:00
 • Sobota - na objednání 
 • 14:00 - 18:00

Kontakt

Tel.:  +420 222 329 735
Mobil: +420 777 645 764

 

email: mmoptik@centrum.cz 

Majitel

Marianna Malcová

IČO: 458 76 886

Sídlo firmy

Chobotská 1728

250 01 Brandýs nad Labem-

Stará Boleslav

^