MM Optik Praha 1 Zkušenosti - Jak vybírat dioptrické brýle Multifokální brýle Oční optika Essilor Multifokály poradenství akce sleva

Buďte nároční, vybírejte si své dioptrické brýle v příjemném prostředí.

• 

Vybírejte si své dioptrické brýle i sluneční brýle v oční ptice, kde její majitelé dbají na to, aby oční optika byla vybavena přístroji, které Vám usnadní výběr brýlové obruby a optimálních brýlových skel, včetně povrchových úprav a zabarvení těchto pruduktů.

 •  Vybírejte si své dioptrické brýle i sluneční brýle v oční optice, kde je samozřejmostí, že se jak majitelé, tak i zaměstnanci  neustále seznamují s novinkami a kde je samozřejmostí celoživotní vzdělávání v oboru. 
• 

Vybírejte si své dioptrické brýle v oční optice, která je vybavena přístroji, které jejich pracovníkům umožňují s maximální přesností měřit veličiny nutné pro pbjednání a zábdus brýlových skel.

Mějte na paměti, že špatně zabroušená skla ve Vašich dioptrických brýlích snižují výrazně kvalitu Vašeho koukání.
Nedodtžením Vašich individuálních parametrů při objednání a zábrusu brýlových skel do Vámi vybrané obruby se výrazně snižuje optický výkon vámi zvolené korekční čočky a to až o 40%. 

 

 Při výběru brýlové obruby:

Zkoušejte různé styly a typy brýlových obrub nebo slunečních brýlí. Jen tak můžete zjistit, které brýle Vám opravdu sluší.

     V očních optikách MM Optik:  

 

 • Zaznamenáme Vaši tvář v různých brýlových obrubách nebo slunečních brýlích na čtyřech sekvencích videa nebo na čtyřech fotografiích.
 •

Máte tak možnost:

Porovnání jednotlivých vizuálních záznamů Vašeho obličeje v různých typech brýlových obrub nebo slunečních brýlí.

Se vidět v jednotlivých brýlových obrubách nebo slunečních brýlích, jak z čelního pohledu, z poloprofilu, tak i z profilu.

 

Co dále ovlivňuje funkčnost dioptrických brýlí:

Funkčnost dioptrických brýlí není dána jen výběrem brýlové obruby a optimálních dioptrických skel.

Nejsou li přesně vyměřeny a pří osazení dioptrických skel do brýlové obruby dodrženy individuální parametry nositele brýlí, není nošení brýlí příjemné, může být i dosti problematické.

V očních optikách MM Optik věnujeme velkou pozornost měření Vašich jedinečných parametrů, nutných pro objednání a zábrus brýlových  skel 

Pro detailní vyměření těchto individuálních parametrů využíváme multifunkční zařízení Visioffice a další přístroje, s přesně nadefinovanými metodami měření.

Dodavatelem všech těchto zařízení je společnost ESSILOR International.

Oční optika:

Obor, který se zabývá doporučením a výrobou optimální korekční pomůcky, která bude splňovat veškeré parametry CE norem a normativy, které jsou Státním ústavem na kontrolu léčiv na zhotovení této zdravotnické pomůcku kategorie kladeny.

Aby mohl oční optik perfektně zvládnout zhotovení kvalitní korekční pomůcky – dioptrických brýlí, musí mít nejen znalosti z brýlové optiky, geometrické optiky, fyziologie oka, anatomie oka, …, ale musí také perfektně zvládnout teorii měření veškerých veličin a teorii chyby měření.

Na základě těchto znalostí si stanoví optimální měřidla, nebo zařízení, která mu zaručí, že daná veličina, nebo veličiny budou naměřeny v souladu s metodikou jejich měření a že nebudou zatíženy chybami měření. 

Proto v našich očních optikách používáme na měření parametrů pro objednání a zábrus brýlových dioptrických skel zařízení Visioffice


Díky tomu Vám můžeme nabídnout Hi-Tech dioptrické brýlové čočky, mezi které patří jednoohniskové brýlové čočky Essilor Aspheric eyecode a multifokální brýlováé čočky Varilux S 4D

Optometrista je odborně vzdělaný nelékařský zdravotnický pracovník, který splňuje ustanovení Zákona 96/2004 Sb o nelékařských zdravotnických povoláních a v souladu s tímto zákonem je registrovám v příslušném registru Ministerstva zdravotnictví.

Jen optometrista s platnou registrací je oprávněn provádět vyšetření předního segmentu oka, meření zraku, na jehož základě stanoví diagnozu refrakční vady a hodnoty korekce pro tuto vadu a dále je oprávněn aplikovat kontaktní čočky a provádět poradenství, které souvisí s úkony a činností, kterou je oprávněn vykonávat.

Přesvěčte se v Registru zdravotnických pracovníků, že ten, kdo Vám provádí měření očí je pro tuto činnost akreditovaným odborníkem. Chráníte tím nejen své oči!

Do pole povolání ve formuláři registru napište - OPTOMETRISTA

 

Výběr brýlové obruby, dioptrických skel a naměření všech parametrů nutných pro výrobu korekční pomůcky trvá minimálně hodinu, často i mnohem déle.

 

Objednejte se na tel. čísle: 

Praha: 222 329 735             Soběslav: 381 214 996

 

Vyhnete se zbytečnému čekání.

 

Otvírací doba

  • Pondělí - Pátek 
  • 10:00 - 19:00
  • Sobota - na objednání 
  • 14:00 - 18:00

Kontakt

Tel.:  +420 222 329 735
Mobil: +420 777 645 764

 

email: mmoptik@centrum.cz 

Majitel

Marianna Malcová

IČO: 458 76 886

Sídlo firmy

Chobotská 1728

250 01 Brandýs nad Labem-

Stará Boleslav

^